Ingen udsigt til julegaver på aktiemarkedet

Styrken på aktiemarkedet har været stigende siden den ramte bunden den 11. oktober. Men det er værd at bemærke, at stigningen tager udgangspunkt i den laveste styrke i 17 år.

Vi skal faktisk helt tilbage til 2001 for at finde en RSI14-værdi, som var lavere end den vi oplevede i oktober i år. På den baggrund bør man ikke lægge for meget i en efterfølgende stigning.

Hvis vi ser på den aktuelle udvikling i RSI14-værdien i nederste figur i højre spalte, så viser den da også, at det på trods af 1½ måneds stigning endnu ikke er lykkedes at komme ud af nedtrendintervallet 20-60. Det er illustreret med de to røde parallelle linjer.

Faktisk har den højeste RSI14-værdi de seneste to måneder været 53,9, som kun lige akkurat sneg sig op over den neutrale 50-linje. Og det skete kun ganske kortvarigt inden næste fald.

Vi har derfor vanskeligt ved at finde begejstringen frem, når aktiemarkedet leverer nogle gode dage. På lidt længere sigt er der nemlig endnu ikke noget som indikerer en længerevarende stigning.

Det bedste budskab vi kan se i øjeblikket findes i nederste figur i venstre spalte. Her ser vi, at Copenhagen Benchmark (CB) to gange har testet støttelinjen ved 1300 med succes. Det indikerer, at nedturen fra september og oktober i det mindste ser ud til at have nået bunden.

Men det er ikke ensbetydende med, at aktiekurserne så skal opad igen. På kort sigt viser den øverste figur i venstre spalte, at CB blev afvist ved forsøget på at komme forbi det korte 20 dages glidende gennemsnit. Dermed er der stadig langt op til den grænse omkring 1420, som skal brydes, før vi for alvor kan begynde at tro på julegaver fra aktiemarkedet i 2018.