Langers Skarpe Aktiemarkederne robuste under overfladen, indtil videre

Torsdag i denne uge fik vi endnu en test af det vigtige pejlemærke i 3390-3400 for den styrende amerikanske S&P Future (svarende til S&P 500 indeks). Testen holdt, og lige nu ligger det i kortene, at vi den kommende tid igen får positive aktiemarkeder. Selvom de europæiske aktier på det seneste har vist større svaghed end de amerikanske aktier, plejer de at køre i samme retning, men måske med forskellige hastigheder.

Vi ser altså også positivt på de europæiske aktier. Også selvom de ledende økonomiske indikatorer peger i retning af en ny økonomisk opbremsning i Europa. Se blandt andet den seneste PMI for erhvervstilliden for Eurozonen. Til gengæld foregår der en masser rotationer under overfladen, hvor der flyttes kapital mellem de forskellige sektorer. Som billedet tegner lige nu, ser det ud til, at der trækker kapital over i de europæiske bankaktier, som har klaret sig relativt godt på det seneste. Der er indbygget store tabshensættelser i de aktuelle værdiansættelser, og de
er endnu ikke blevet realiseret. Men det kan stadig nå at komme.

Hertil kommer, at obligationsrenterne nu er på vej op igen, især i USA, og også det er godt for bankaktierne. Til gengæld ser det mindre godt ud for de europæiske health care aktier, som har stor betydning for det meget health care tunge danske C25 indeks. Som det fremgår af grafikken er de europæiske healthcare aktier sivet næsten 10 procent ned siden starten af juli. Det har også lagt et pres på de store danske farmaaktier. Rotationen ud af health care skyldes særligt to forhold:

1) For det første er der en forventning om, at Biden vinder det amerikanske præsidentvalg, og han har varslet både en hårdere prisregulering af medicin og øgede generelle selskabsskatter.
2) For det andet har sektorrotationen over mod banker og industri også lagt et pres på health care aktierne, der i forvejen er gavmildt prissatte. Vi ser dog mulighed for, at usikkerheden om et
amerikanske præsidentvalg i sig selv kan have lagt et pres på health care aktierne. En erkendelse af, at der nu er indarbejdet negative forventninger kan give dem et nyt moderat løft. Vi ser altså muligheder i stille og roligt at øge eksponeringen i health care, når der begynder at danne sig en foreløbig bundformation.

Vi ser fremad mindst to store jokere i spillet Vi har bemærket, at den amerikanske 30-årige obligationsrente på det seneste er gået op gennem 200 dages glidende gennemsnit, og det markerer
en trendvending efter to års markant rentefald. Bider den stigende rentetendens sig fast, vil det medføre en game changer på de finansielle markeder, som meget vel kan ramme det generelle aktiemarked meget negativt, altså undtagen bankaktierne. Især de meget rentefølsomme aktier vil sandsynligvis få hug.Derudover er der hele udviklingen i coronasmitte, hvor det ser meget negativt ud i Europa og  i USA. Udfaldsrummet er alt fra yderligere nedlukninger, som vi nu ser i Danmark, til at der kommer en effektiv vaccine. De seneste smittetal både herhjemme og i udlandet er ekstremt bekymrende.

Hvor Danmark har ca. 140 nye daglige smittede  per million indbyggere har eksempelvis Frankrig 600, England 300, Italien 250 og USA 200. Hvor vi lander de næste måneder er lige nu meget usikkert. Men vinteren plejer at give ekstra kraft til smitteudbredelsen på grund af mere indendørs aktivitet. Mange eksperter tror på en vaccine i løbet af første halvår 2021. Nogle tror derimod på, at der kommer til at gå mange år, før vi får en vaccine, og at vi skal vænne os til en anderledes social distance.  S

SAS aktierne har ophævet tyngdeloven Vi har på det seneste fulgt udviklingen i de nye og mange SAS aktier tæt, og den måde aktierne bevæger sig på, er efterhånden et absurd teater. De nye og gamle aktier bliver lagt sammen den 5. november, men lige nu handles de gamle SAS aktier til 1,49 kr. og de nye (SAS BTA) til 0,73 øre. Nej, det giver ingen mening. Eneste forklaring vi kan se på fredagens kursfald i de nye aktier er, at obligationsejerne, der er blevet tvangsombyttet til aktier, fik deres nye aktier tildelt fredag. Mange af dem vil bare have SAS aktierne væk fra bøgerne, og de sælger ud. Det presser prisen, men giver også investorerne en fantastisk købsmulighed. Vi ser fortsat balancepriser på de nye SAS-aktier på ca. 1 kr. kortsigtet, og 1,2-1,3 på en lidt længere bane. Men risikoen – og usikkerheden – er naturligvis tårnhøj.
Morten W.