FAQ

Der kan købes aktier i selskabet en gang om måneden i forhold til kursen ultimo måneden

Indre værdi tillægges 0,3% ved køb og fratrækkes 0,3% ved salg
Man kan anvende midler fra rate og kapitalpensioner samt aldersopsparinger i pengeinstitutter til køb af aktier i AktieUgebrevet Invest A/S. Der må højst investeres 20 % af den del af pensionsopsparingen, der på investeringstidspunktet ligger under 2 mio. kr., højst 50 % af den del af opsparingen, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr. og højst 75 % af den del af opsparingen, der ligger over 4 mio. kr.
Midler opsparet i virksomhedsskatteordningen kan anvendes, da selskabet opfylder de særlige regler, der er for investering af midler i virksomhedsordningen i aktier og obligationer, herunder at selskabet ikke udbetaler udbytte, og at investor lagerbeskattes.

Selskabet er ikke børsnoteret, men er noteret i VP-centralen. Værdien af din investering vil derfor fremgå af dit depot i banken. Endvidere opdateres afkastet en gang om ugen på www.auiinvest.dk

Forskellige risikofaktorer er gennemgået i præsentationsmaterialet
Investeringen kan godt reduceres også selvom den resterende investering kommer under minimumsbeløbet på kr. 750.000 kr. Det koster 0,3%, min. kr. 1.000
Indløsningsblanket skal udfyldes og sendes til selskabet. Indløsningsblanketten skal være modtaget af AktieUgebrevet Invest Administration A/S senest på den 10. bankdag i en måned, for at få virkning fra udgangen af den måned, hvori indløs-ningsblanketten er fremsendt. Er indløsningsblanketten kommet frem til senere end den 10. bankdag i en måned, har indløsningsblanketten først virkning fra udgangen af den efterfølgende måned.