Langers Skarpe: Det kan redde aktiemarkedet fra en større nedtur

lørdag 09. oktober 2021 kl. 14:03
af Aktieugebrevet Invest

Vi ser nu en stribe pres-baller mod aktiemarkedet, som sandsynligvis snart udløser den næste nedtur. Vi har den seneste uge set et ophold omkring og lige over det vigtige 200 dages glidende gennemsnit for det styrende tyske DAX indeks. DAX Future var et smut under det psykologisk vigtige pejlemærke, men gjorde et pænt comeback i starten af ugen.

Vi havde forventet, at buy-the-dip køberne havde ført aktierne lidt højere op, end vi har set. Det ville være en glimrende salgsmulighed. Desværre gik luften hurtigt ud af ballonen.

Vi har set DAX Future støde ind i en mur omkring 15.200, hvor det vigtige lange glidende gennemsnit ligger omkring 15.050. Altså ca. halvanden procent længere nede.

Aktuelt har vi meget vanskeligt ved at finde signaler, som kan retfærdiggøre, at aktiemarkederne skal opad herfra. Og vi kan under alle omstændigheder se en forsat sektorrotation ud af papirer med høj Price/Earning og rentetunge papirer – over mod value og papirer, der bliver begunstiget af højere obligationsrenter, eksempelvis bankerne.

Aktierne skal længere ned: Når vi forsat ser indikationer på, at aktier snarere skal ned end op, skyldes det følgende forhold:

1) For det første ser vi ingen antydning af, at inflationsforventningerne er på vej ned. Det understøttes blandt andet af den amerikanske 5-årige forward inflation, som igen har nået 2,31 procent, det højeste siden juni 2021. Faldende inflationsforventninger vil modsat kunne understøtte aktierne.

2) For det andet indikerer de fortsat stigende olie- og andre energipriser, at inflationen let kan komme meget højere op. Hvis de høje gaspriser løfter oliepriserne, kan der være langt op. Til gengæld burde det også lægge en bund under Vestas og Ørsted. Faldende energipriser bør dog grundlæggende kunne understøtte aktiemarkedet.

3) For det tredje peger de helt korte amerikanske statsrenter fortsat opad. Den 2, 3 og 5-årige statsrente har de seneste uger vist en markant stigende tendens, og det indikerer fortsat stærk tro på renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank. Tilbagefald i de korte renter kan modsat indikere, at centralbanken nok alligevel ikke vil sætte de korte styringsrenter op.

4) For det fjerde peger de fleste ledende tillidsindikatorer fortsat i retning af stigende inputpriser i erhvervslivet, knaphed på arbejdskraft og stigende lønninger. Billedet er nogenlunde det samme i alle geografiske regioner.

5) For det femte synes efterspørgslen efter den vigtige industriråvare kobber nu at være aftagende, hvilket afspejler vigende global økonomisk vækst. Den seneste tillidsmåling for mineindustrien peger klart nedad. Især i USA synes den økonomiske vækst nu at bremse hårdt op, viser hårde data fra Atlanta FED indikatoren.

Samlet set vurderer vi, at risikoen for yderligere kursfald er markant større end for større stigninger på aktiemarkedet. Vi mener fortsat, at man bør anvende større positive korrektioner til at reducere aktieeksponeringen. Det gælder også aktiebaserede investeringsforeninger, hvor bankerne næsten altid siger ”behold” og ”ha’ is i maven,” mest fordi de ikke ønsker at miste de milliardstore forvaltningsindtægter på ”deres” investeringsforeninger. Det ville ske, hvis kunderne solgte ud af deres investeringsbeviser.

I Økonomisk Ugebrevs Portefølje er vi klar til den næste nedtur: Porteføljen er nu domineret af aktier, som også under en nedtur vil klare sig godt. Vi har flere bankaktier, som begunstiges af stigende renter, og vi har også flere value-cases, hvor vi ser meget begrænset downside. Og så holder vi fast i vores udvalgte turnaround cases, hvor vi forventer positive nyheder senere på året.

Endelig har vi afdækket en del af aktierne med en forsikring, ved at placere 20 procent af kapitalen i papirer, som stiger i kurs i faldende markeder. Vi forventer forsat, at de svage markeder vil fortsætte en rum tid endnu, og at porteføljen vil outperforme det generelle marked.

Vi skilte os for nylig af med nogle af vores yndlingsaktier, blandt andet ALK-Abelló og ChemoMetec. Vi har hele tiden sagt, at det er aktier man bare skal have i porteføljen, og det mener vi sådan set stadig. Men vi kan ikke ignorere, at de handles til meget høje P/E-værdier, og at de derfor sandsynligvis står foran en repricing. Så vi har valgt at stille os på sidelinjen indtil videre, og genkøbe når de dyreste aktier har tilpasset sig et miljø med højere renter.

 

Seneste indlæg

15/01/2022
Langers Skarpe: Hvornår skal vi samle op i de dyre superaktier?
Hvornår skal vi samle op i de dyre superaktier? Stigende renter og inflationsforventninger har de seneste måneder sat de dyreste danske superaktier markant ned. …
24/12/2021
Langers Skarpe: Genåbningsboom forude løfter aktierne
Først og fremmest et ”Glædelig Jul” fra Økonomisk Ugebrev til vores tusindvis af faste læsere. Et kort tilbageblik viser, at 2021 måske nok overordnet …
22/12/2021
Referat af ekstraordinær generalforsamling 15122021
Referat af ekstraordinær generalforsamling 15122021 …
11/12/2021
Langers Skarpe: Markedet trækker stadig mod ”billigere” aktier
I starten af den forgangne uge fik de allerdyreste aktier med rekordhøje værdiansættelser målt på overskud i forhold til aktiepris (P/E) et kæmpestort spekulativt …
04/12/2021
Langers Skarpe: Undgå de dyreste danske superaktier
Sidste fredag tog alverdens aktiemarkeder en gevaldig nedtur baseret på erkendelsen af den nye virus variant, Omicron. Aktiemarkedets første reaktion på den nye usikkerhed …
01/12/2021
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Investorer i AktieUgebrevet Invest A/S indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling. Hent nedennævnte indkaldelse indeholdende dagsorden og fuldstændige forslag for generalforsamlingen samt oplysninger om bestyrelseskandidaterne. …