Langers Skarpe: Det kan redde aktiemarkedet fra en større nedtur

lørdag 09. oktober 2021 kl. 14:03
af Aktieugebrevet Invest

Vi ser nu en stribe pres-baller mod aktiemarkedet, som sandsynligvis snart udløser den næste nedtur. Vi har den seneste uge set et ophold omkring og lige over det vigtige 200 dages glidende gennemsnit for det styrende tyske DAX indeks. DAX Future var et smut under det psykologisk vigtige pejlemærke, men gjorde et pænt comeback i starten af ugen.

Vi havde forventet, at buy-the-dip køberne havde ført aktierne lidt højere op, end vi har set. Det ville være en glimrende salgsmulighed. Desværre gik luften hurtigt ud af ballonen.

Vi har set DAX Future støde ind i en mur omkring 15.200, hvor det vigtige lange glidende gennemsnit ligger omkring 15.050. Altså ca. halvanden procent længere nede.

Aktuelt har vi meget vanskeligt ved at finde signaler, som kan retfærdiggøre, at aktiemarkederne skal opad herfra. Og vi kan under alle omstændigheder se en forsat sektorrotation ud af papirer med høj Price/Earning og rentetunge papirer – over mod value og papirer, der bliver begunstiget af højere obligationsrenter, eksempelvis bankerne.

Aktierne skal længere ned: Når vi forsat ser indikationer på, at aktier snarere skal ned end op, skyldes det følgende forhold:

1) For det første ser vi ingen antydning af, at inflationsforventningerne er på vej ned. Det understøttes blandt andet af den amerikanske 5-årige forward inflation, som igen har nået 2,31 procent, det højeste siden juni 2021. Faldende inflationsforventninger vil modsat kunne understøtte aktierne.

2) For det andet indikerer de fortsat stigende olie- og andre energipriser, at inflationen let kan komme meget højere op. Hvis de høje gaspriser løfter oliepriserne, kan der være langt op. Til gengæld burde det også lægge en bund under Vestas og Ørsted. Faldende energipriser bør dog grundlæggende kunne understøtte aktiemarkedet.

3) For det tredje peger de helt korte amerikanske statsrenter fortsat opad. Den 2, 3 og 5-årige statsrente har de seneste uger vist en markant stigende tendens, og det indikerer fortsat stærk tro på renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank. Tilbagefald i de korte renter kan modsat indikere, at centralbanken nok alligevel ikke vil sætte de korte styringsrenter op.

4) For det fjerde peger de fleste ledende tillidsindikatorer fortsat i retning af stigende inputpriser i erhvervslivet, knaphed på arbejdskraft og stigende lønninger. Billedet er nogenlunde det samme i alle geografiske regioner.

5) For det femte synes efterspørgslen efter den vigtige industriråvare kobber nu at være aftagende, hvilket afspejler vigende global økonomisk vækst. Den seneste tillidsmåling for mineindustrien peger klart nedad. Især i USA synes den økonomiske vækst nu at bremse hårdt op, viser hårde data fra Atlanta FED indikatoren.

Samlet set vurderer vi, at risikoen for yderligere kursfald er markant større end for større stigninger på aktiemarkedet. Vi mener fortsat, at man bør anvende større positive korrektioner til at reducere aktieeksponeringen. Det gælder også aktiebaserede investeringsforeninger, hvor bankerne næsten altid siger ”behold” og ”ha’ is i maven,” mest fordi de ikke ønsker at miste de milliardstore forvaltningsindtægter på ”deres” investeringsforeninger. Det ville ske, hvis kunderne solgte ud af deres investeringsbeviser.

I Økonomisk Ugebrevs Portefølje er vi klar til den næste nedtur: Porteføljen er nu domineret af aktier, som også under en nedtur vil klare sig godt. Vi har flere bankaktier, som begunstiges af stigende renter, og vi har også flere value-cases, hvor vi ser meget begrænset downside. Og så holder vi fast i vores udvalgte turnaround cases, hvor vi forventer positive nyheder senere på året.

Endelig har vi afdækket en del af aktierne med en forsikring, ved at placere 20 procent af kapitalen i papirer, som stiger i kurs i faldende markeder. Vi forventer forsat, at de svage markeder vil fortsætte en rum tid endnu, og at porteføljen vil outperforme det generelle marked.

Vi skilte os for nylig af med nogle af vores yndlingsaktier, blandt andet ALK-Abelló og ChemoMetec. Vi har hele tiden sagt, at det er aktier man bare skal have i porteføljen, og det mener vi sådan set stadig. Men vi kan ikke ignorere, at de handles til meget høje P/E-værdier, og at de derfor sandsynligvis står foran en repricing. Så vi har valgt at stille os på sidelinjen indtil videre, og genkøbe når de dyreste aktier har tilpasset sig et miljø med højere renter.

 

Seneste indlæg

09/10/2021
Langers Skarpe: Det kan redde aktiemarkedet fra en større nedtur
Vi ser nu en stribe pres-baller mod aktiemarkedet, som sandsynligvis snart udløser den næste nedtur. Vi har den seneste uge set et ophold omkring …
03/10/2021
Langers Skarpe: Vi står foran årets vigtigste test
 For otte dage siden var vores budskab, at de aktuelle kursstigninger på aktiemarkederne var uden sammenhæng med de fundamentale forhold, og at markedet ville …
26/09/2021
Langers Skarpe: Nu går virkeligheden op for markedet
Vi har nu fået den amerikanske centralbanks ord for, at den snart vil begynde at skrue ned for de månedlige enorme obligationsopkøb, som har …
19/09/2021
Langers Skarpe: Gevinsthjemtagning presser aktierne. Hvad sker der nu? Årets vigtigste aktieuge forude
Indtil videre synes der ikke at være oplæg til et større aktiekrak. Heller ikke selvom aktiemarkederne de seneste uger har givet de tydeligste salgssignaler …
04/09/2021
Langers Skarpe:_Alle mand i bådene: Stagflationen nærmer sig
Hvornår opdager markedet, at stagflationen nærmer sig? Da aktiemarkederne pludselig styrtdykkede i marts 2020, havde det allerede været synligt et stykke tid, at Europa …
28/08/2021
Langers Skarpe: Sig ”puf” efter mig. Aktiekraksignal tæt på ti års højeste
Private investorer og centralbanker skaber i øjeblikket en historisk stor aktieboble. På kun 511 dage er det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks fordoblet, og …