Langers Skarpe: God mulighed for, at vi står nu foran et langsigtet aktierally

lørdag 23. juli 2022 kl. 12:20
af Aktieugebrevet Invest

Den positive stemning på aktiemarkederne er nu for alvor ved at bide sig fast. Over de seneste måneder har markederne vist markant øget styrke, og vi er nu nået til det punkt, hvor de professionelle investorer begynder at rykke uroligt i stolen, fordi de frygter ikke at komme med på den næste store optur.

Vores syn på aktiemarkedet har ikke ændret sig den seneste måned: Udsigten til vigende inflation har taget presset af centralbankerne, når det gælder behovet for store renteforhøjelser. Ja, på den korte bane kommer der flere renteforhøjelser, men det har markedet for længst taget højde for.

Det store spørgsmål handler om, hvorvidt centralbankerne fortsætter med at sætte de korte styringsrenter op langt ind i næste år, for at tage toppen af prisstigningerne. Og netop her er der sket store forandringer den seneste måned: Energipriserne- og råvarepriserne styrtdykker, og det samme gør transportpriserne.

Med andre ord er behovet for en planlagt opbremsning af økonomien markant aftaget. Det tydeligste tegn på dette er, at ”markedet” nu kun ser 12 procent sandsynlighed for en kort amerikansk styringsrente på over 3,5 procent i juni næste år, mod 49 procent sandsynlighed for en måned siden.

Det øget alt andet lige sandsynlighed for en ”blød” økonomisk landing, frem for en hård recession, fordi centralbankerne har trådt alt for hårdt på bremsen.

Det centrale spørgsmål er fortsat, hvor hård den kommende recession bliver: Fordi alt taler for, at vi nu står på kanten af en recession. Men denne gang er den lidt mærkelig, fordi beskæftigelsen i både Europa og USA endnu ikke er berørt af de negative økonomiske udsigter.

Vi ser fortsat indikationer på, at den høje aktivitet i erhvervslivet folder stand, trods vigende tillid i erhvervslivet og blandt forbrugerne. Og vi ser også signaler på, at den økonomiske nedtur indtil videre bliver moderat: I hvert fald har både Atlanta Fed BNP-indikator og Citigroups Economic Surprise indeks på det seneste vist stabiliseringstendenser.

Vi har også set risikoindikatoren itraxx stige til det højeste niveau siden starten af juni, hvilket afspejler at de professionelle investorer nu er begyndt at tage meget mere risiko på deres bøger.

Også de tekniske signaler, altså de signaler markedet selv fortæller os, er positive. Men man må også erkende, at der let kan være tale om endnu et bear marked rally, som kan stå foran en afslutning – efterfulgt af en ny nedtur.

Vi hælder dog til, at vi har lagt den store aktiebund bag os.

Bider opfattelsen sig fast af, at inflationen nu er vigende, og at der ikke kommer en hård recession, kan der være lagt op til et langvarigt aktierally. Vi vil endnu ikke tænde alle tre grønne lysr for dette scenarie. Men vi vil gerne tænde halvanden grønne trafiklys.

Især de amerikanske aktier har performet solidt i nu tre måneder, og der synes stille og roligt at blive opbygge nyt positivt momentum. Det styrende amerikanske S&P 500 indeks skulle gerne holde sig over 3900-niveau, hvilket giver rum til en negativ korrektion ned på knap to procent. Se også grafik (link- ).

De europæiske aktier ser en del svagere ud end de amerikanske, idet Europa har nogle ekstra risikomomenter: For det første en potentiel energikrise til efteråret, hvis Rusland lukket helt eller delvist for gassen, og for det andet den politiske krise i Italien, hvor et italiensk exit fra EU meget vel snart kan blive meget mere synlig på den politiske dagsorden.

Grundlæggende er vi altså fortsat positive på aktiemarkedet, men indtil videre med størst vægt på healthcare, biotech og bigtech. Vi ser stadig stor risiko i de mest konjunkturfølsomme aktier, dvs. forbrugs-rettede aktier, industri og banker.

I Økonomisk Ugebrevs Portefølje, og dermed den børsnoterede investeringsfond ØU Invest Balance (tidligere Aktieugebrevet Invest) bevarer vi hovedvægten i de tre sektorer, vi tror mest på. Afkastet i år er minus 14 procent, mod minus 13 procent i C25 indeks. Vi har på det seneste set en stærk performance i porteføljen, hvor næste alle aktier har klaret sig godt.

Vi har over de seneste måneder samlet op i nogle af de danske storaktier, som er faldet mest i kurs det seneste halve år, og det har givet nogle fantastiske købsmuligheder for at komme ind i nogle stærke langsigtede vindere. Vi har dog også to små poster i SAS og Virogates, som er højrisiko outsidere, og som har kostet dyrt på det samlede porteføljeafkast.

Udviklingen i de to selskaber vil vi evaluerer over de næste måneder. Men især SAS forventer vi vil levere et kvartalsregnskab i august, som er langt bedre end analytikerne forventer (når man tager højde for den konfliktstøtte, som SAS kan forvente fra den danske og svenske arbejdsgiverforening på op mod en halv milliard kroner). Se også aktuel analyse af SAS på ugebrev.dk.

Seneste indlæg

23/07/2022
Langers Skarpe: God mulighed for, at vi står nu foran et langsigtet aktierally
Den positive stemning på aktiemarkederne er nu for alvor ved at bide sig fast. Over de seneste måneder har markederne vist markant øget styrke, …
17/07/2022
Langers Skarpe: ”Har aktierne nu endelig fundet bunden?” Forkert spørgsmål
De fleste investorer er mest optaget af ét spørgsmål. Nemlig: har aktiemarkederne funden bunden. Eller skal de endnu længere ned. Vi mener, at det …
02/07/2022
Langers Skarpe: Recessionen en realitet, men nogle aktier vil stige
Over de seneste uger har vi fået bekræftet det billede, vi et stykke tid har tegnet: Nemlig at det største opmærksomhedspunkt ikke længere er …
25/06/2022
Langers Skarpe: Derfor tror vi nu på et stærkt langsigtet aktierally
I de ugentlige analyser af aktiestrategi har vi et stykke tid fokuseret på, at alene markedsforventningerne om stigende centralbankrenter allerede har haft en negativ …
18/06/2022
Langers Skarpe: Aktierally forude? Se de vigtige pejlemærker
Vi har gennem de seneste uger været gennem et veritabelt stormvejr på aktiemarkederne. Særligt i den forgangne uge gik det helt galt. Mange aktier …
12/06/2022
Langers Skarpe: Så fik aktierne igen hug. Men var det overdreven panik?
Det har godt nok været nogle hårde dage på de vestlige aktiemarkeder. Først kom den europæiske centralbanks fordame Lagarde med en rentemelding, som tog …