Langers Skarpe – Risikoindikatorer skifter fra grønt til gult

lørdag 11. februar 2023 kl. 12:54
af Aktieugebrevet Invest

Aktiemarkederne er tydeligvis udmattede efter en hæsblæsende januar med solide kursstig­ninger. I første omgang opfatter vi det kun som gevinsthjemtagning hos de investorer, som har været med på opturen siden oktober.

Vi forventer, at alle de investorer, der ikke nåede at komme med, nu begynder at købe op. Og det vil være med til at lægge en bund under eventuelle kursfald herfra. Det er også grunden til, at vi kun har taget en smule af risikoen ud af Økonomisk Uge­brevs Portefølje ved at reducere lidt i aktieandelen.

Omkring de lidt større bevægelser på aktiemar­kedet ser vi nu et skift ud af tech og andre rente­følsomme papirer på grund af stigende korte og lange renter. Gode økonomiske nøgletal har indtil videre aflyst recessioner i Europa og USA, og det giver god grobund for finansaktier og cykliske ak­tier, eksempelvis industri og cyklisk forbrug.

Vi ser dog også en stribe ændrede signaler, som sikkert vil skabe større usikkerhed på aktiemarke­derne de næste uger eller måneder.

1) Fundamentalt er de lange renter igen på vej op, og forventningerne til de korte centralbankren­ter er igen stigende, især i USA. Forhøjede rentefor­ventninger er generelt dårligt for aktierne, men det kan give en sektorrotation over mod stabile aktier indenfor health care, stabile forbrugsaktier og altså banker, som vi er ved at øge eksponeringen mod i Økonomisk Ugebrevs Portefølje, senest med nogle supplerende indkøb fredag.

2) Vi er godt gennem regnskabssæsonen for 4. kvartalsregnskaber, og det har været fint og godt. Men analytikernes forventninger til 1. og 2. kvartalsregnskaberne ser ikke godt ud. Disse for­ventninger burde være indarbejdet i de aktuelle værdiansættelser. Men det er ikke sikkert, at det er tilfældet.

Estimaterne for de enkelte sektorer er løbende nedjusteret, men hårdest ramt er cykliske forbrugs­varer og healthcare. Bedst ser det ud for finans, industri og tech. For 2. og 3. kvartal ses især indu­striaktierne at blive ramt af store overskudsfald i forhold til 2022, mens tech og finans ventes at klare sig relativt godt. Healthcare ventes at levere nogen­lunde uændrede EPS-overskud i forhold til 2022.

3) På den korte bane lægger vi mest vægt på de kortsigtede risikoindikatorer: De kortsigtede ren­teforventninger er lidt på vej op: Gult lys. Krakindi­katoren Skew er de seneste uger steget, men ikke faretruende: Gult lys.

4) Volatiliteten i nervøsitetindekset VIX (kaldet VVIX) er sprunget op den seneste uge. Det siger noget om den underliggende nervøsitet på aktie­markedet en måned frem i tiden: Gult lys.

5) Risikoindikatoren iTraxx er ved at vende nedad. Og de seneste dage er indikatoren, der afspejler de store investorers risikoopfattelse, faldet med en styrke, der ikke er set siden midt i december: Gult lys.

6) Det tekniske billede i de styrende amerikanske aktier er fortsat positivt. Den vigtige S&P Future, som også styrer europæiske aktier, ligger fortsat i en stigende trendkanal, hvor en test af loftet i trend­kanalen naturligt har udløst en negativ korrektion.

Som det fremgår af grafikken, ligger bunden af trendkanalen aktuelt omkring 3950, knap 3 pct. nede. Og her ligger også det vigtige lange 200 da­ges glidende gennemsnit: Grønt lys. Får vi et brud ned gennem disse to vigtige pejlemærker på en dagslukkekurs, skal vi genoverveje situationen og skrue lidt ned for risikoen. Men det er altså ikke det scenarie, vi ser lige nu.

I første omgang handler det mest om at posi­tionere sig i de rigtige sektorer i forhold til den sektorrotation, som er i gang. Her ligger bankakti­erne rigtigt godt.

Efter vi har analyseret flere af bankernes aktu­elle 4. kvartalsregnskaber, kan vi nu se, at der for de mellemstore og store banker ligger en flodbølge af opjusteringer forude, medmindre samfundsøko­nomien ryger ud i en dyb økonomisk recession.

Blandt ugens største aktieplusser finder vi Jyske Bank, Spar Nord Bank, Danske Bank, Sydbank og Vestjysk Bank, og bankaktierne kan i det hele taget gå hen og blive årets helt store aktievindere.

Vi forventer at øge vægtningen af bankaktier i ØU’s portefølje de kommende uger. Og altså også i den børsnoterede investeringsfond ØU Invest Balance, der fredag sluttede med et årsafkast på 5,7 pct. i forhold til C25-indeks med et årsafkast på 3,8 pct.

Vi blev i ugens løb taget med bukserne nede to gange, da vi i porteføljen havde små poster i både ChemoMetec og GN Store Nord, som blev udsat for store kursfald. Vi reducerede kraftigt fredag i Che­moMetec, da vi efter en grundigere læsning af regn­skabet nu ser store risici forude for, at salget svigter.

Til gengæld har vi øget i GN Store Nord, da vi – som mange andre analytikere – nu ser stor sand­synlighed for en overtagelse med Demant som oplagt køber.

Morten W. Langer

Seneste indlæg

11/03/2023
Langers Skarpe – Bankstress rammer aktiemarkederne med en forhammer
Hidtil har der ikke været store negative effekter på de finansielle virksomheder af de stigende obligationsrenter. Men det skete i den grad torsdag og …
04/03/2023
Langers Skarpe – Har jeg fuldstændig fejllæst markedet?
Svaret på dette lidt selvdestruerende spørgsmål er: ja, i hvert fald siden jeg skrev min aktiekommentar for en uge siden. Med de stigende renter …
25/02/2023
Langers Skarpe – Så kom inflationsfrygten for alvor tilbage
Vi skrev allerede for en uge siden på denne plads, at aktiemarkederne igen var på vej mod mere turbulente tider. Inflationen tikker uden tvivl …
18/02/2023
Langers Skarpe – Finansmarkederne på vej ud i ny turbulens
Signalerne, der har styret finansmarkederne de seneste måneder, er nu under hastig forandring. Konsensus har været, at inflationen var på vej ned, og at …
11/02/2023
Langers Skarpe – Risikoindikatorer skifter fra grønt til gult
Aktiemarkederne er tydeligvis udmattede efter en hæsblæsende januar med solide kursstig­ninger. I første omgang opfatter vi det kun som gevinsthjemtagning hos de investorer, som …
04/02/2023
Langers Skarpe – Efter aktiefest: Maven siger sælg, hovedet siger behold
Januar sluttede med en buldrende aktiefest for cykliske aktier og vækstaktier, især tech. Med de seneste meldinger fra centralbankerne ligger det fast, at der …