Langers Skarpe – Trods pause: Hvad kan stoppe aktierallyet herfra?

lørdag 19. november 2022 kl. 13:00
af Aktieugebrevet Invest

Vi har været positive på aktiemarkederne næsten to måneder nu, og det har ikke været helt ved siden af. Aktierne er steget 20 pct. fra bunden for halvanden måned siden, og derfor er det relevant at gøre en midtvejsstatus: Er der mere i aktierne på den korte bane?

Vores svar er et klart ja. Når vi ser på de kortsigtede risikoindikatorer, virker det som om, at de professionelle investorer fortsat læsser flere aktier ind i deres depoter. Efter forrige uges markante kursstigninger efter gode inflationsdata har markederne taget en puster i denne uge. Vi ser flere forklaringer på den afventende holdning.

For det første har der været en vis gevinsthjemtagning hos de kortsigtede spekulative investorer. For det andet var der fredag udløb af optioner på det amerikanske aktiemarked, som ifølge eksperterne har været med til at holde aktierne nede. Dette tekniske pres skulle angiveligt være væk mandag. For det tredje viser det tekniske billede fredag aften, at den kommende uge kan blive meget positiv.

Når vi på den korte bane, dvs. de næste 3-6 uger, er vi forsat meget positive, og det skyldes især, at de toneangivende risikoindikatorer signalerer, at de professionelle investorer vil fortsætte med at gå ind i aktier. Vi vil kort gennemgå nogle af de risikoindikatorer, som vi lægger mest vægt på:

For det første er itraxx, som siger noget om de store investorers syn på risikoen i usikre erhvervsobligationer, i fortsat bedring. Risikoopfattelsen er tilbage på samme niveau som i februar og april i år, hvor verden så helt anderledes ud. Og det er altså efter en periode, hvor de professionelle virkelig har haft de negative briller på.

For det andet er de kortsigtede nervøsitetsindikatorer fortsat nedadgående mod stadigt mindre nervøsitet. VVIX, som afspejler volatiliteten i nervøsitetsindeks VIX, er nu på det laveste leje siden 2019, som også svarer til det laveste niveau siden 2014. Det er otte år siden.

Med andre ord ser det ud til, at vi er i en helt usædvanligt positiv situation, i hvert fald som det ser ud gennem de professionelle investorers briller lige nu.

De vigtigste fundamentale drivkræfter understøtter også stigende aktiemarkeder. På den ene side er de lange obligationsrenter nu klart på vej nedad. Den tiårige amerikanske statsrente er på få uger dykket fra 4,2 pct. til 3,8 pct., og tendensen i Europa er den samme. Med den aktuelle korrelation mellem obligationskurser og aktier understøtter det en positiv udsigt.

På den anden side synes den økonomiske vækst at holde fint stand, især i USA, men også til dels i Europa, som fortsat er begunstiget af lave energipriser. Koldere vinde ind over Europa kan dog hurtigt ændre det billede, og det er en klar risikofaktor. På den lidt længere bane, altså 2-4 måneder, står vi overfor lidt større udfordringer. Erhvervslivet ser nu ud til at blive stadigt stærkere påvirket af de vigende konjunkturer, og arbejdsmarkedet ser ud til at stå overfor et aftagende pres efter fyringer og vanskeligere markedsvilkår. Det kan måske tage noget af det lønpres, som også er på vej.

Nedjusteringer i det nye år
I starten af det nye år kan vi stå foran en bølge af nedjusteringer fra de børsnoterede selskaber, men konklusionen er endnu usikker. Men analytikerne har den seneste måned især skruet ned for deres forventninger til 4. kvartalsoverskuddene for tech og healthcare selskaber.

Modsat ser det ud til, at analytikerne fortsat er meget positive omkring overskudsudviklingen i industri og finans. For sidstnævnte muligvis også i kølvandet på mulige kursgevinster på aktier og obligationer, samt mindre tabshensættelser på grund af en moderat økonomisk udvikling.

I den negative ende af skalaen ser vi fortsat risiko for, at store erhvervsvirksomheder med en svag økonomi, som er afhængige af nye udstedelser af (nu dyre) erhvervsobligationer, kan blive tvunget til at kaste håndklædet i ringen.

I Økonomisk Ugebrevs Portefølje er vi fortsat fuldt investeret, og afkastet ligger nu på linje med det danske aktieindeks. Afkastet ligger i en gruppe af den bedste tredjedel af investeringsforeningerne baseret på danske aktier. Af de 20 poster i porteføljen ligger 16 i plus, mens fire poster er på minus 2 pct. Så den seneste måneds rally har været rigtig god ved porteføljens afkast.

Opsummerende er vores konklusion, at vi på den korte bane vil se fortsatte kursstigninger, måske mest i mere defensive aktier, især hvis den økonomiske opbremsning bliver tydeligere.

Indtil videre ser det også ud til, at industrivirksomhederne klarer sig hæderligt, og vi har særligt stor tiltro til de energirelaterede selskaber. Vi har nu fire aktier i porteføljen, som relaterer sig til grøn omstilling, alternativ energi og energibesparelser.

Morten W. Langer

Seneste indlæg

19/11/2022
Langers Skarpe – Trods pause: Hvad kan stoppe aktierallyet herfra?
Vi har været positive på aktiemarkederne næsten to måneder nu, og det har ikke været helt ved siden af. Aktierne er steget 20 pct. …
12/11/2022
Langers skarpe – Aktierally fortsætter, men rotation ud af Novo
De finansielle markeder har den seneste måned satset på, at inflationen nu så småt er aftagende. Med onsdagens amerikanske data for forbrugerpriserne (CPI) sammen …
05/11/2022
Langers Skarpe – Risikoindikatorer signalerer solidt aktierally forude
Efter de seneste meldinger fra den amerikanske centralbank, som indikerer mange flere renteforhøjelser forude, er aktiemarkederne fortsat opad. Eneste logiske forklaring er, at ”markedet” …
29/10/2022
Langers Skarpe – Festen fortsætter: Aktierallyet forstærkes
Medmindre noget går helt galt, starter danske aktier igen mandag morgen med et minirally. Fredag aften efter dansk lukketid tog fanden ved aktierne, og …
15/10/2022
Langers Skarpe – Var det den store bund på aktiemarkedet?
I Økonomisk Ugebrevs Portefølje har vi et stykke tid tilpasset investeringerne efter, at inflationen snart måtte danne en topformation og vise en vigende tendens. …
08/10/2022
Langers Skarpe – Efter fredagsnedtur: Den store bund er stadig tæt på
Fredag blev aktiemarkederne igen sendt i dybet efter positive jobtal fra USA. Arbejdsløsheden dykkede, hvor analytikerne havde forventet uændrede tal. Den faldende arbejdsløshed tolkes …