Langers Skarpe: Vi står foran årets vigtigste test

søndag 03. oktober 2021 kl. 10:09
af Aktieugebrevet Invest
 For otte dage siden var vores budskab, at de aktuelle kursstigninger på aktiemarkederne var uden sammenhæng med de fundamentale forhold, og at markedet ville komme tilbage til ”virkeligheden.” Det har i den grad vist sig at være rigtigt, og vi har set årets mest intensive kursfald på aktiemarkederne.
Det styrende europæiske index, tyske DAX indeks, testede fredag det vigtige 200 dages glidende gen- nemsnit for første gang i ti måneder. Første test var en moderat, men ikke overbevisende afvisning. Men markederne holdt altså stand i første omgang.
Den kommende handelsuge bliver derfor en gy- ser af rang. De negative fundamentale drivkræfter ligger fortsat på lur overalt, og der er masser af potentielle kurstriggere for yderligere et markant kursfald.
Vi starter med at se på det tekniske billede:
Vi er ved at være der, hvor især de professionelle investorer vil anvende kursstigninger til at reducere deres aktieeksponeringer. Den negative stemning har nu bidt sig fast, og alle har fået den undskyld- ning for at sælge ud, som man har ventet på.
Mange vil se det som rettidig omhu at hjemtage gevinster efter flere gode aktieår i streg, Alene ud fra en teknisk vinkel er det vanskeligt at se, at vi kan få meget mere end en positiv korrektion op de næste uger.
For DAX Future vil vi holde øje med først 15.400 og dernæst 15.600. Vi anser disse pejlemærker som best case i den aktuelle situation, og der vil med stor sikkerhed kommer et stort sælgerpres, hvis markedet når helt derop. Fredag aften lukkede den tyske aktiefuture i 15.250, så der er fortsat noget rum opad, når man kigger på de nære tekniske modstande.
De fundamentale drivkræfter nedad er fortsat domineret af stigende obligationsrenter, inflati- onsforventningerne og udsigten til stigende korte centralbankrenter:
1) Obligationsrenterne står nu foran en ti-årig trendvending, hvis renten får et lille nøk mere opad. Så den skal vi holde skarpt øje med.
2) Det vil i høj grad afhænge af inflationen, hvor billedet lige nu er mudret. De underliggende priser udvikler sig meget blandet med vigende kobber- priser, tørlastraterne er fortsat i en lodret stigning, containerraterne (vigtige for Mærsk) er vigende for første gang i mange måneder, fødevarepriserne er fortsat stigende, og det er energipriserne også.
På den anden side viser de seneste indikato- rer for erhvervstilliden, at væksten i erhvervslivet bremser op, ikke mindst på grund af flaskehalse, stigende råvarepriser og mangel på arbejdskraft.
I USA lyder forventningen nu på kun én procent i vækst i dette kvartal. Holder dette billede stik, kan der gå meget længere tid, før centralbankerne sæt- ter renten op. Den vigende tro på snarlige forhø- jelser i den korte rente ses i rentefald på de korte amerikanske 2- og 3-årige obligationer. Med vigende vækst taler meget også for, at inflationsproblemet er forbigående, men det er ikke bevist endnu.
Vores bundlinje er, at markedet fortsat vil fo- kusere på inflationsproblemet, vigende vækst og centralbankstramninger, som er en grim cocktail. Men billedet kan altså vende meget hurtigt. Sam- tidig peger det tekniske billede også fortsat nedad.
Holder det vigtige 200 dages glidende gennem- snit for DAX Future, kunne vi godt finde på at skrue lidt op for aktieandelen i Økonomisk Ugebrevs por- tefølje, som kun er godt 50 procent investeret. Vi har altså masser af tørt krudt.
Indkøbene vil ske i nogle af de sektorer, som be- gunstiges af stigende obligationsrenter og stigende oliepriser, samt nogle specialcases, som efter vo- res vurdering er blevet billige. Læs mere herom i lørdagens udgave af Økonomisk Ugebrev Formue.
Ugens danske vindere og tabere: De flest vin- dere var meget oplagte i forhold til markedsudvik- lingen. Bankerne blev generelt løftet af stigende obligationsrenter, og shippingaktierne, især Torm og DS Norden, blev hjulpet af stigende energipri- ser, herunder oliepriser.
Der var også en stribe andre specialcases, som gik flot frem. Aquaporin blev løftet af nye købere på banen, som muligvis har set tekniske købssig- naler. Alm. Brand fik et skub opad efter meldingen om, at forsikringskoncernen har solgt sin pensi- onsforretning.
I bunden af ranglisten finder vi bl.a. Green Hy- drogen, som kom med en kæmpe nedjustering, blot fire måneder efter børsnoteringen og halvan- den måned efter seneste regnskab, som var uden advarselssignaler. Tilliden til selskabet har uden tvivl lidt et knæk, også selvom det oplyses, at der blot er tale om udskudte leveringer ind i 2022.
Endelig fik de dyreste farmaaktier hug. Bl.a. faldt Ambu 15 procent. De stigende obligationsrenter vil lægge et vedvarende pres på farma-aktierne med de højeste Price/Earning-værdier.
Morten W.

 

Seneste indlæg

09/10/2021
Langers Skarpe: Det kan redde aktiemarkedet fra en større nedtur
Vi ser nu en stribe pres-baller mod aktiemarkedet, som sandsynligvis snart udløser den næste nedtur. Vi har den seneste uge set et ophold omkring …
03/10/2021
Langers Skarpe: Vi står foran årets vigtigste test
 For otte dage siden var vores budskab, at de aktuelle kursstigninger på aktiemarkederne var uden sammenhæng med de fundamentale forhold, og at markedet ville …
26/09/2021
Langers Skarpe: Nu går virkeligheden op for markedet
Vi har nu fået den amerikanske centralbanks ord for, at den snart vil begynde at skrue ned for de månedlige enorme obligationsopkøb, som har …
19/09/2021
Langers Skarpe: Gevinsthjemtagning presser aktierne. Hvad sker der nu? Årets vigtigste aktieuge forude
Indtil videre synes der ikke at være oplæg til et større aktiekrak. Heller ikke selvom aktiemarkederne de seneste uger har givet de tydeligste salgssignaler …
04/09/2021
Langers Skarpe:_Alle mand i bådene: Stagflationen nærmer sig
Hvornår opdager markedet, at stagflationen nærmer sig? Da aktiemarkederne pludselig styrtdykkede i marts 2020, havde det allerede været synligt et stykke tid, at Europa …
28/08/2021
Langers Skarpe: Sig ”puf” efter mig. Aktiekraksignal tæt på ti års højeste
Private investorer og centralbanker skaber i øjeblikket en historisk stor aktieboble. På kun 511 dage er det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks fordoblet, og …