Legal disclaimer

AktieUgebrevet Invest A/S har udarbejdet denne hjemmeside med henblik på at informere om selskabet.

AktieUgebrevet Invest A/S bestræber sig på at holde hjemmesiden fri for elementer, som kan overføres til, generelle eller beskadige brugerens computer eller derpå lagrede data, m.v., men selskabet kan ikke udelukke, at dette kan forekomme, og AktieUgebrevet Invest A/S påtager sig intet ansvar herfor. Det betyder, at AktieUgebrevet Invest A/S ikke kan gøres erstatningsansvarlig for tab som følge heraf.