Hvad er AktieUgebrevet Invest?

AktieUgebrevet Invest A/S er et investeringsselskab – registreret hos Finanstilsynet som en såkaldt AIF (Alternativ InvesteringsFond). Selskabet formål er, at så vidt muligt at følge de investeringer, som foretages i modelporteføljen i Økonomisk Ugebrev Formue (tidligere Aktieugebrevet). Minimumsinvesteringen er på 750.000 kr. Fonden forvaltes af AktieUgebrevet Invest Administration A/S, som er registreret hos Finanstilsynet som en FAIF (Forvalter af Alternative InvesteringsFonde).

Publikationen Økonomisk Ugebrev Formue (AktieUgebrevet) har i de ugentlige udgivelser de seneste mange år bragt modelporteføljer, dels én med alene danske aktier og dels én med danske aktier og andre værdipapirer, blandt andet certifikater og ETF’er. Siden primo september 2017 har Bruno Japps Basisportefølje og Morten Langers Asset Allocation Portefølje været lagt sammen til én portefølje for at skabe et samlet og mere entydigt billede af de aktuelle investeringsvalg.

AktieUgebrevet Invest A/S blev etableret, da mange abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue (Aktieugebrevet) gennem årene har spurgt til muligheden for at få forvaltet deres kapital aktivt i en investeringsfond, der så vidt muligt følger anbefalingerne i AktieUgebrevets modelporteføljer.

For at undgå interessekonflikter mellem Økonomisk Ugebrev A/S og AktieUgebrevet Invest A/S og herunder også for ikke at stille abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue ringere end tidligere, er AktieUgebrevet Invest A/S med egen direktør og bestyrelse adskilt ledelsesmæssigt fra Økonomisk Ugebrev Formue, herunder fra publikationens aktieanalytikere.

AktieUgebrevet Invest A/S’ ledelse har dermed ingen indflydelse på de investeringsmæssige beslutninger, men har udelukkende til formål at sikre den bedst mulige tracking af modelporteføljen samt sikre den bedst mulige driftsøkonomi på investorernes vegne samt endelig opretholde en compliance kvalitet bl.a. i et nært samarbejde med Finanstilsynet o. a. myndigheder.

Overvejer du at blive investor?

Aktierne i selskabet kan handles én gang om måneden og minimumsinvesteringen er kr. 750.000.

Er du interesseret i at høre mere, kan du sende en mail eller ringe til administrationsselskabets direktør Morten W Langer på mwl@ugebrev.dk eller telefon +45 26 70 39 56.