Investeringsfonden med en mere robust strategi

– også i negative markeder

Hvad er AktieUgebrevet Invest?

Publikationen Økonomisk Ugebrev Formue (AktieUgebrevet) har i de ugentlige udgivelser de seneste mange år bragt model­porteføljer, dels én med alene danske aktier og dels én med danske aktier og andre værdipapirer, blandt andet certifikater og ETF'er.

Siden primo september 2017 har Bruno Japps Basisportefølje og Morten Langers Asset Allocation Portefølje været lagt sammen til én portefølje for at skabe et samlet og mere entydigt billede af de aktuelle investeringsvalg.

Gennem årene har mange abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue (Aktieugebrevet) spurgt til muligheden for at få
forvaltet deres kapital aktivt i en investeringsfond, der så vidt muligt følger anbefalingerne i AktieUgebrevets modelporteføljer.

Der kan tegnes aktier i selskabet en gang om måneden i forhold til kursen ultimo måneden

AktieUgebrevet Invest A/S er et selskab – en såkaldt AIF for Alternativ Investeringsfond – som investorer kan investere i, og hvor investeringerne så vidt muligt skal følge de investeringer, som foretages i modelporteføljen i Økonomisk Ugebrev Formue (tidligere Aktieugebrevet). Minimumsinvesteringen er på 750.000 kr.

For at undgå interessekonflikter mellem Økonomisk Ugebrev A/S og AktieUgebrevet Invest A/S og herunder også for ikke at stille abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue ringere end tidligere – vil AktieUgebrevet Invest A/S blive helt adskilt ledelsesmæssigt fra Økonomisk Ugebrev Formue, herunder fra publikationens aktieanalytikere.

Afkastdata pr. 27. marts 2020 kl. 10.00

 Afkast martsAfkast år til dato
AktieUgebrevet Invest A/S - kurs 846,91-11,45%-8,21%
Japp & Langers Portefølje-10,64%-5,57%
Copenhagen Benchmark-12,56%-14,63%

Selskabsmeddelser

Langers Skarpe Aktietips

Coronakrakket overgår nu aktiekrakket i 1929: Den seneste måneds dramatiske aktienedtur på det danske og de internationale aktiemarkeder har nu udviklet sig til at være mere negativt end aktiekrakket i 1929. Altså den første forvarsel på The Great Depression, der ...
Læs mere

Langers Skarpe Aktietips

Luftfartsselskaberne har hidtil været de største tabere under det igangværende udbrud af coronavirus. SAS-aktien er dykket næsten 40 procent på to uger. Den seneste måling af erhvervstilliden i Europa for februar viser overraskende robusthed, men det kan være stilhed før ...
Læs mere

Download dokumenter fra AktieUgebrevet Invest

Præsentationsmateriale

Tegningsblanket

Vedtægter

Forvaltningsaftale

Modtag investormateriale på din mail.
Samt modtag nyheder fra AktieUgebrevet Invest

E-mail signup

Strategi i porteføljen

Økonomisk Ugebrev Formue (AktieUgebrevet) har gennem de seneste femten år opbygget en analyseproces, som historisk har givet god performance i forhold til markedet. Grundlæggende består analyseprocessen ved valg af danske aktier af en tretrinsmodel, som bygger på:

  1. fundamentalanalyse
  2.  branchetendens/sektor rotation/handelsmønster
  3.  timing af køb/salg efter teknisk analyse

Modellen beskrives i bogen ”Tjen en million på Aktier”.

Performance i Bruno Japps portefølje

Bruno Japps portefølje har siden starten på Aktieugebrevet i august 2003 leveret en performance ved investering i danske aktier på 949 procent i forhold til udviklingen i afkastet i C20 indeks på 361 procent og i Copenhagen Benchmark på 638 procent . Bag den stærke performance er en forsigtig strategi, hvor afkastet i stigende markeder ofte er tæt på benchmark, men hvor aktieandelen skrues meget ned i negative markeder.

Ideen bag den nye portefølje er at samle alle analyseressourcer i en enkelt portefølje og dermed skabe et mere effektivt og brugbart redskab til at sikre gode investeringsafkast. For det første bliver købog salg nu i højere grad koordineret mellem analytikerne. For det andet tænkes de to tidligere investeringsstrategier nu sammen, med de bedste elementer fra begge.