Langers Skarpe: Gevinsthjemtagning presser aktierne. Hvad sker der nu? Årets vigtigste aktieuge forude

søndag 19. september 2021 kl. 11:44
af Aktieugebrevet Invest

Indtil videre synes der ikke at være oplæg til et større aktiekrak. Heller ikke selvom aktiemarkederne de seneste uger har givet de tydeligste salgssignaler i år. Det er på tide at se sig godt for på aktiemarkedet, da den positive stemning de første otte måneder af året nu er vendt til en negativ stemning. Umiddelbart er de risikoindikatorer, vi normalt følger, på ingen måde faretruende. Der er ikke klare fundamentale indikationer på, at vi skal hurtigt ned i et sort hul.

De professionelle investorers risikovillighed er generelt meget høj, og inflationsforventningerne holder sig indtil videre relativt stabilt, med en lille pil nedad. Fundamentalt ser vi to vigtige drivkræfter: For det første ser hele investorverdenen frem til næste uges FED-møde i den pengepolitiske komité. Spørgsmålet er ikke, om de korte renter sættes op. Det sker ikke. Men der ses stor sandsynlighed for, at centralbankchefen snart starter tapering, altså en begrænsning af de månedlige obligationskøb.

For det andet peger stadig flere indikatorer i retning af en makroøkonomisk opbremsning i den vestlige verden. Lavere økonomisk vækst indikeres af både lave stabile obligationsrenter og tegn på, at en stribe råvarepriser nu har toppet, blandt andet kobberpriserne og råvareprisindeks CRB Raw Industrial. Den rigtig grimme cocktail er opbremsning i den økonomiske vækst, samtidig med at centralbankerne strammer op. Det kan let ske, fordi centralbankerne ikke ser på hårde økonomiske nøgletal, men på de bløde indikatorer længere fremme.

Centralbankerne kan altså let komme til at stramme i en tid, hvor det ikke er nødvendigt, og hvor det gør mere skade end gavn. Onsdag aften kl. 20 er det tidspunkt hele investorverdenen kigger mod nu. Med stor sikkerhed vil Powells melding enten udløse et stort hop opad, eller et stort kursfald. Vi forventer, at markederne den kommende uge vil stabilisere sig omkring det aktuelle leje, dvs. for DAX Future og S&P Future lige omkring 50 dages glidende gennemsnit eller lige under.

Kommer der ingen pengepolitiske stramninger lige foreløbig, er der lagt op til nye stigningerne på aktiemarkedet, i hvert fald kortvarigt. En tapering, afhængig af hårdhed og tempo kan udløse yderligere kursfald. Det tekniske billede ser ikke godt ud: Selvom de fundamentale forhold ikke tilsiger en stor nedtur lige nu, kan markedspsykologien og det tekniske billede godt trække markederne betydeligt længere ned.

Fredag faldt de vigtige 50 dages glidende gennemsnit for den amerikanske S&P Future, og det er et meget negativt signal. Især på grund af ugelukkekursens vigtighed. Som det ser ud lige nu, bliver den kommende handelsuge den hidtil vigtigste i år. Kun én enkelt gang i år er S&P future faldet under 50 dages glidende gennemsnit. Dagen efter var det styrende amerikanske indeks igen over det vigtige glidende gennemsnit.

Siden februar er det glidende gennemsnit ikke blevet brudt nedad en eneste gang. Som det fremgår af denne kursgraf, kom bruddet fredag. Sammen med det amerikanske rentemøde onsdag udgør det aktuelle tekniske billede en perfekt platform for – enten et yderligere kursfald på 5-10 procent – eller en positiv korrektion på 2-3 procent. Det er vores aktuelle forventning. Men altså – alt afhænger af rentemødet, som bliver en interessant balancegang. Sektorrotationen favoriserer fortsat health care: Selvom markedet den seneste uge har været præget af gevinsthjemtagning over hele linjen, ser det umiddelbart ud til, at healthcare og forbrugsvarer, herunder retail, flyselskaber og energi, klarer sig bedst igennem de vigende markeder.

At industrien bremser op fremgår klart af de seneste markante fald i Dow Transportation indeks, og vi forventer, at den negative udvikling også vil sætte sig senere i de danske transportaktier, som har klaret sig overraskende flot. Den økonomiske opbremsning er tydeligvis længere fremme i USA, men historisk kommer der altid en afsmitning på europæisk økonomi, måske med en forsinkelse på 3-6 måneder. De europæiske industriaktier har holdt nogenlunde stand indtil nu, men der er indikationer på en svækkelse. Men de europæiske health care aktier har også på det seneste vist svaghed.

I Økonomisk Ugebrevs Portefølje har vi nu masser af købskapacitet: Vi skruede for et stykke tid siden markant ned for risikoen i porteføljen, fordi vi ikke har set de fortsatte stigninger som velfunderede og holdbare. To tredjedele af kapitalen er nu i aktier, mens 20 procent er forsikringsafdækket, så netto har vi 45 procent af kapitalen eksponeret mod aktiemarkedet. Særligt industriaktierne kan stå foran en svær tid, så eksempelvis vores tunge eksponering mod FLSmidth kan blive taget op til overvejelse.

Seneste indlæg

09/10/2021
Langers Skarpe: Det kan redde aktiemarkedet fra en større nedtur
Vi ser nu en stribe pres-baller mod aktiemarkedet, som sandsynligvis snart udløser den næste nedtur. Vi har den seneste uge set et ophold omkring …
03/10/2021
Langers Skarpe: Vi står foran årets vigtigste test
 For otte dage siden var vores budskab, at de aktuelle kursstigninger på aktiemarkederne var uden sammenhæng med de fundamentale forhold, og at markedet ville …
26/09/2021
Langers Skarpe: Nu går virkeligheden op for markedet
Vi har nu fået den amerikanske centralbanks ord for, at den snart vil begynde at skrue ned for de månedlige enorme obligationsopkøb, som har …
19/09/2021
Langers Skarpe: Gevinsthjemtagning presser aktierne. Hvad sker der nu? Årets vigtigste aktieuge forude
Indtil videre synes der ikke at være oplæg til et større aktiekrak. Heller ikke selvom aktiemarkederne de seneste uger har givet de tydeligste salgssignaler …
04/09/2021
Langers Skarpe:_Alle mand i bådene: Stagflationen nærmer sig
Hvornår opdager markedet, at stagflationen nærmer sig? Da aktiemarkederne pludselig styrtdykkede i marts 2020, havde det allerede været synligt et stykke tid, at Europa …
28/08/2021
Langers Skarpe: Sig ”puf” efter mig. Aktiekraksignal tæt på ti års højeste
Private investorer og centralbanker skaber i øjeblikket en historisk stor aktieboble. På kun 511 dage er det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks fordoblet, og …